کلنی‌های بسیار بزرگ جوندگان نظیر جربیل بزرگ و جرد لیبی درحواشی مجموعه تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل وجود دارد. 10 گونه پستاندار در حواشی تالاب‌ها زندگی می‌کنند. در گذشته نه چندان دور آهو نیز از جمله پستانداران بزرگ و عمده حاشیه تالاب آلاگل بوده که متأسفانه نسل آن در منطقه از بین رفته است. حضور گونه بسیار کمیاب روباه ترکمن در اطراف تالاب‌ها براهمیت اکوسیستمی آنها می‌افزاید.

جِربیل یا جِرد نام گروهی از جوندگان کوچک است که در زیرخانوادهٔ جربیلیان از خانوادهٔ موش‌سانان قرار می‌گیرند. برخی از جربیل‌ها ممکن است جرد یا موش صحرایی نامیده شوند.

طول بدن جربیل‌ها معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است ولی جربیل بزرگ بزرگ‌ترین نوع جربیل تا ۴۰ سانتی‌متر هم رشد می‌کند.

جربیل‌ها برخلاف بیشتر جوندگان دیگر معمولاً روزگرد می‌باشند. 

 


پستانداران محدوده تالابی

(روباه، جرد، جربیل)